Požadavek na efektivní nakládání s energiemi převádíme do řeči konkrétních čísel. Optimálně vyrábět a distribuovat energie, důsledně minimalizovat ztráty, účinně hledat úspory, správně interpretovat data. To jsou hlavní přednosti platformy ENERGIS, která se může snadno stát hlavou energetického managementu vaší společnosti.

K výkonům našich klientů přidáváme své zkušenosti a inteligenci platformy ENERGIS. Jsme dlouhodobým partnerem na cestě k efektivnímu energetickému managementu a dodavatelem spolehlivého řešení, které je výkonným nástrojem k tvorbě úspor energií a pomáhá přispívat jak k ochraně životního prostředí, tak i ekonomických zdrojů klienta.

Efektivní řízení výroby
a distribuce energií

Účinné sledování a řízení distribuční sítě

Rychlá návratnost
počáteční investice

Integrační platforma ENERGIS

Komplexní SW nástroj pro řízení podnikových procesů, jako je bilancování, plánování, fakturace, rozúčtování nákladů, výrobní controlling, operativní řízení výroby či modelování business procesů. Uplatní se zejména v energetice, distribučních společnostech a v průmyslových podnicích, jejichž vedení se zajímá o maximálně efektivní řízení výroby, distribuci a prodej. IS ENERGIS podporuje všechny úrovně řízení podniku.

Snížení nákladů

 • zavedení monitoringu všech důležitých spotřeb energií a paliv a objemů výroby

 • objektivní rozdělení energetických nákladů na jednotlivá nákladová střediska a externí odběratele

 • nastavení ukazatelů měrných spotřeb na jednotlivé typy výrobků a služeb

 • sledování plnění nastavených výkonnostních ukazatelů a zavádění opravných opatření

Zvýšení produktivity

 • optimální plánování výrobních kapacit a potřebných zdrojů

 • maximalizace využívání výrobních zařízení

 • zrychlení fakturačního cyklu

 • controllingové kalkulace

Zlepšení kvality

 • sdílení informací o parametrech výroby a služeb s odběrateli na energetickém portálu

 • informace jako přidaná hodnota

 • zvýšení spolehlivosti a zlepšení technických parametrů dodávek energií

 • plnění rostoucích nároků na ochranu životního prostředí

Jarní seminář ENERGIS 2024

Přímý přenos webináře věnovaného platformě ENERGIS se uskutečnil 22.2.2024. Na sociální síti YouTube je k dispozici záznam vysílání.

Připravili jsme pro Vás záznamy přednášek z předchozích ročníků. Naleznete je zde: 2023, 2022, 2021.

SLUŽBY

Řízení projektů

Kromě samotné implementace IS ENERGIS běžně zajišťujeme i následné požadavky na instalaci měřicích přístrojů, datových koncentrátorů, telemetrických systémů, počítačových sítí a počítačového hardware. Požadavek klienta na systémovou integraci různých datových zdrojů a informačních systémů není ničím nestandardním. Naši projektoví manažeři schopni tyto projekty dovést do cíle v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu.

Outsourcing

Provoz velkého informačního a řídicího systému jako je IS ENERGIS vyžaduje kvalifikované pracovníky pro správu hardwaru operačního systému a parametrizace samotné aplikace. V případě, že klient těmito personálními kapacitami nedisponuje, je společnost ADC Solution připravena je dodat.

Outhosting

Poskytování této služby umožnil průnik technologie internetu do podnikových informačních systémů a dovoluje koncovým uživatelům využívat téměř všech funkcí IS ENERGIS bez nutnosti investic do implementace systému.

Technická podpora

Oddělení technické podpory společnosti INSTAR ITS řeší implementační a provozní problémy spojené s využíváním informačního a řídicího systému ENERGIS u koncového uživatele.

NAŠE REALIZACE

e-mail: info@adcsolution.cz
telefon: +420 777 680 793

datová schránka: ibqi82j

Farského 638/14, 326 00 Plzeň
IČ: 25222015, DIČ: CZ25222015

D-U-N-S Number®: 49-570-8070


Copyright 2023 ADC Solution s.r.o. | Prohlížením stránek vyjadřujete souhlas s pravidly ochrany osobních údajů.
Design a realizace FiftyFifty kreativní agentura s.r.o.

Certifikace: